Piłka jest okrągła a bramki są dwie.

>> Strona główna

SYLWETKA

>> Dziecięce lata
>> Grać? Nie grać?
>> Powojenne lata
>> Trener Orłów
>> Nowe Wyzwania
>> Czasy wielkich zmian
>> Ambasador futbolu
>> Ostatni mecz

POSCRIPTUM

>> Wydarzenia
>> im. Kazimierza Górskiego
>> Księgarnia
>> Linki

W NASZYCH OCZACH

>> Fotografie

>> Wywiady
>> Artykuły

>> Księga gości

>> Kontakt

 


Uchwała nadania tytułu doktora honoris causa

wtorek, 5 listopada 2003

 

Uchwała nr 2

Senatu Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku

z dnia 5 listopada 2003 roku
w sprawie nadania Panu Kazimierzowi Górskiemu
tytułu doktora honoris causa
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

     W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 12 września 1990 roku o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 65, poz. 385 z późn. zm.) oraz Uchwałę Senatu nr 4 z dnia 20 marca 2002 roku w sprawie zasad i trybu nadawania godności doktora honoris causa, Senat AWFiS w Gdańsku stanowi, co następuje:


§ 1.


     Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku nadaje Panu Kazimierzowi Górskiemu tytuł doktora honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku za wybitne zasługi dla rozwoju piłki nożnej, zwłaszcza za sukcesy sportowe na najwyższym światowym poziomie oraz za "nadzwyczajne zdolności" w pracy trenerskiej, wychowawczej oraz niekwestionowany autorytet moralny.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Senatu
dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS


  Maciej Klejnglas

 

http://www.awf.gda.pl

 
Projekt graficzny Positive Design Przemysław Półtorak.
Opieka Krzysztof Baryła.
Wszelkie prawa zastrzeżone 2007 r.